Zarejestruj się  |  Zaloguj się  |  O nas  |  Kontakt
PrzejdzNaSwoje.pl Program Partnerski Łowca
Dołącz do nas

Warunki współpracy

1. Zaakceptowanie warunków:
Program partnerski przejdznaswoje.pl opiera się o następujące warunki współpracy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji warunków bez konieczności informowania uczestników. Zwiadowcy mogą zawsze zapoznać się z obowiązującą wersja warunków współpracy na www.przejdznaswoje.pl
Korzystanie z serwisu oznacza, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś wszystkie warunki współpracy.


2. Opis serwisu
Program partnerski polega na przekazywaniu i gromadzeniu treści. Może zawierać reklamy. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie, niedostarczenie lub niezachowanie treści lub ustawień osobistych uczestników.Uzyskanie dostępu do programu leży po stronie uczestników.


3. Zmiany serwisu
Przejdznaswoje.pl ma prawo do zmiany programu czasowej lub na stałe, bez informowania uczestników. Przejdznaswoje.pl nie podlega żadnym roszczeniom z tytułu zmiany, modyfikacji lub zakończenia działalności programu partnerskiego.
Ewentualne zmiany warunków współpracy zostaną uwzględnione na stronie i wejdą w życie w momencie ich opublikowania.
Uczestnicy programu kontynuując udział w programie, automatycznie wyrażają na nie zgodę.


4. Przyznawanie i realizowanie punktów
Punkty będą przyznawane przez przejdznaswoje.pl. Ilość przyznanych punktów nie podlega dyskusji.
W przypadku rozbieżności punktowych, decydujący głos ma administrator portalu przejdznaswoje.pl.
Uczestnicy mają prawo do zebranych punktów przez okres 2 lat od momentu uzyskania pierwszych punktów. Za przesłanie zaakceptowanego przez nas linka z krótką adnotacją, przyznajemy 5 punktów. Autorzy artykułów, które opublikujemy na naszej stronie zdobędą aż 30 punktów.
Punkty mogą zostać wymienione tylko i wyłącznie na nagrody oferowane przez przejdznaswoje.pl, a nie na inne upominki, czy pieniądze.

Jeżeli nagroda otrzymana przez zwiadowcę nie działa odpowiednio lub została zniszczona w czasie transportu, zwiadowca ma obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Przejdznaswoje.pl będzie starało się wtedy wymienić nagrodę.

Ewentualne niezadowolenie z otrzymanej nagrody nie jest powodem do wymiany prezentu.
Jeżeli w momencie zamówienia prezentu okaże się, że jego stany magazynowe zostały wyczerpane, przejdznaswoje.pl dołoży wszelkich starań, żeby zamienić go na jak najbardziej podobny podarunek. Ta zamiana nie podlega żadnym roszczeniom ze strony zwiadowcy.
Punkty nie mogą podlegać przekazaniu lub wymianie pomiędzy uczestnikami.


5. Prawa do pomysłów/ zawartości
Żadne uwagi, komentarze lub listy dotyczące strony nadesłane do przejdznaswoje.pl nie będą traktowane jako poufne, chyba że zawierać będą stwierdzenie: "nie do druku" lub "własność zastrzeżona prawami autorskimi".

Przejdznawoje.pl respektuje prawa innych i tego samego wymaga od zwiadowców. Przesyłanie powielonych treści lub treści zastrzeżonych prawnie jest niedozwolone.

Przejdznaswoje.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu, który nie spełnia powyższych wymagań i cofnięcia punktów przyznanych za jego przekazanie.

Przejdznaswoje.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści nadesłane przez uczestników, które naruszałyby prawa autorskie.


6. Linki
Przejdznaswoje.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki do innych stron www umieszczone na stronie przez uczestników programu lub osoby trzecie.

Ściąganie materiałów, plików itd. ze strony odbywa się na ryzyko internauty. Przejdznaswoje.pl nie jest odpowiedzialne, za ewentualne straty lub zniszczenia wynikające z tego faktu.


7. Rezygnacja z programu
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w programie w każdej chwili. W chwili zgłoszenia rezygnacji wszystkie przyznane punkty zostaną utracone.


Zarejestruj się