Prowadzisz strony o pokrewnej tematyce?

Możemy się wymienić bannerami i informacjami o portalu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasi użytkownicy znajdą pełną informację, której szukają.

Portal Ulicaekologiczna.pl powstał z myślą o wszystkich, którym bliska jest idea życia w zdrowiu i zgodzie z naturą. Podzielony jest na kilka sekcji tematycznych: zdrowie, styl życia, umysł i ciało, design, technologie i zdrowe jedzenie. Można tu znaleźć informacje o alternatywnych źródłach energii, jodze i medytacji, zrównoważonym rozwoju i fair trade, ale też o ekodesignie, pieluszkach wielorazowych, pestkach do chrupania i damskich torebkach z recyklingu. Pomysłodawcy portalu wierzą, że ekologia w wielkim mieście jest możliwa, a swoje życie (i życie innych) można uczynić lepszym, nawet jeśli nie należy się do wielkich organizacji proekologicznych. Śledzą newsy, tropią trendy, piszą o tym, co w zielonym przemyśle fajne, a co podejrzane – jednym słowem: mają oko na eko.


Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie (IPC) jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Debrzno powołaną uchwałą nr XVI/95/2011Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie (IPC) Rady Miejskiej w Debrznie dnia 13 grudnia 2011r. IPC usytuowany jest w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie i stanowi lokalne centrum obsługi inwestora. Przeznaczony jest pod wynajem powierzchni biurowej i produkcyjno – magazynowo – usługowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod wieloraką działalność gospodarczą.

Ponadto IPC oferuje:
Profesjonalną nieodpłatną obsługę biurową; nieodpłatny dostęp do sali konferencyjnej dla firm znajdujących się w IPC; korzystne położenie – przy drodze krajowej Nr 22; bezpłatną promocję podmiotów działających w IPC na stronie internetowej i w trakcie organizowanych przez IPC szkoleń i konferencji; organizację i obsługę spotkań, szkoleń i konferencji; profesjonalne doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; usługi doradcze i informacyjne; współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi (sektor rządowy, samorządowy i pozarządowy) zajmującymi się rozwojem przedsiębiorczości; współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu, w tym z Ośrodkiem/ Inkubatorem Przedsiębiorczości w Debrznie, Centrum Obsługi Inwestora ARP S.A. w Gdańsku.

IPC współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie. Jeśli mają pomysł, dobry biznesplan, fundusze na rozpoczęcie działalności czy dotację na ten cel tu mogą liczyć na: wynajem powierzchni biurowo – warsztatowych na preferencyjnych warunkach, po cenach niższych od cen rynkowych; mają możliwość elastycznego wykorzystania sprzętu biurowego: faksu, kserokopiarki, projektora, komputerów oraz sali konferencyjnej; mają dostęp do profesjonalnej obsługi administracyjnej i sekretarskiej lub systemu call center – obsługa adresowa i pocztowa, włącznie z nadawaniem i odbieraniem przesyłek; mogą liczyć na doradztwo dotyczące pozyskiwania funduszy, także z UE, na rozwój przedsiębiorstwa oraz na promocję firmy z inkubatora (strona www, spotkania, targi itp.). W kolejnej fazie przedsiębiorcy mogą liczyć na: kompleksową obsługę księgową i prawną; dostęp do finansowania poprzez regularne spotkania z bankami i przedstawicielami funduszy venture capital oraz kooperacje z firmami z innych inkubatorów (sieci, klastry).


Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest spółką non-profit, której głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku w następujących aspektach:

  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Rozwój przedsiębiorczości
  • Współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami, samorządami na rzecz rozwoju lokalnego
  • Rozwój wewnętrznej organizacji ARL, jako wyznacznik dla innych firm XXI wieku

ARL Sp. z o.o. angażuje się we wszelkie inicjatywy mające na celu ożywienie lokalnego rynku, tworzenie na nim sprzyjających warunków do powstawania nowych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Działania Spółki koncentrują się na inicjowaniu i promowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu, promocji ekonomii społecznej.

ARL prowadzi Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, nowoczesny kompleks składający się z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Biurowo-Konferencyjnego, dysponujący lokalami pod wynajem, skupiający firmy różnej branży, organizacje społeczne, a dzięki bogatej ofercie instytucji szkoleniowych jest również miejscem kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki.

Spółka jest współtwórcą organizacji zrzeszającej przedsiębiorców: Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej; wspólnie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


Fundacja Miejski Inkubator Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej została powołana w lipcu 2011 roku. Organizacja powstała w celu promowania działalności wspomagającej rozwój lokalnej gospodarki poprzez opcję inkubatora przedsiębiorczości. Ideą nadrzędną fundacji jest formowanie elastycznej formy współpracy między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo- badawczymi oraz władzami publicznymi, kreując środowisko ułatwiające interakcje i kooperację gospodarczą wśród instytucji otoczenia biznesu.

Fundacja wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz pomaga w tworzeniu nowych firm. Ułatwia, w największym stopniu, prowadzenie działalności gospodarczej. Udziela szkoleń oraz porad w praktycznych działaniach związanych z kierowaniem własnym biznesem. Inkubator współpracuję z osobami, które chcą wypróbować własne pomysły biznesowe.

Oferuje usługi, które bardziej rozwiną region i sprawią, że stanie się on atrakcyjniejszym miejscem dla inwestorów. Inwestycje i innowacje przełożą się na zwiększenie zatrudnienia co da szansę na rozwój nie tylko miasta, ale i mieszkańców.


Nadrządną misją Fundacji Ambasada Kobiet Biznesu jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieranie rozwoju firm prowadzonych przez kobiety. Oferuje gotowe rozwiązania oraz profesjonalne doradztwo na etapie planowania, prowadzenia i rozwoju firmy. Zapewnia dostęp do dynamicznie rozwijającej się sieci przedsiębiorczych kobiet, gdzie można promować swoją wiedzę, talenty, produkty oraz usługi. Pomaga kobietom między innymi zakładać i rozwijać własne firmy, zdobywać nowych klientów oraz zwiększać sprzedaż produktów i usług. Pokazuje jak współpracować z różnymi organami i instytucjami, jak również wspiera wszelkie inicjatywy kobiet bez względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zawód.


Fundacja Kreowania Przedsiębiorczości Be First promuje przedsiębiorczość, szczególnie wśród kobiet, a także szerzy wiedzę ekonomiczną i biznesową w województwie warmińsko-mazurskim. Fundacja pomaga w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, organizuje spotkania dla zainteresowanych tematyką biznesową, a także prowadzi ekonomicznego bloga. Be First integruje środowisko biznesowe i poprzez mentoring działa na rzecz młodych przedsiębiorców. Be First zajmuje się także doradztwem z zakresu zarządzania, marketingu i public relations oraz organizacją konferencji i eventów.


Plantacja biznesu jest inkubatorem przedsiębiorczości oferującym wsparcie doradcze oraz kapitałowe na realizację innowacyjnych przedsięwzięć w branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz w pozostałych branżach, w których można wykorzystać innowacyjne rozwiązania z dziedziny IT.

W ramach Plantacji Biznesu:

  • wybierzemy 20 najlepszych pomysłów spośród wszystkich zgłoszonych poprzez Formularz Zgłoszeniowy
  • wybrane najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradcze oraz eksperckie przez profesjonalnych konsultantów (preinkubacja pomysłów),
  • utworzymy 10 innowacyjnych przesiębiorstw,
  • 7 spośród innowacyjnych przedsiębiorstw uzyska możliwość wsparcia kapitałowego do 800 tys. zł. (200 tys. euro)
Scroll to Top