Jak e-biznesy kreują wartość dodaną dla swoich klientów

      Coraz większą część naszego życia przenosimy do wirtualnego świata. Według badań przeprowadzonych przez firmę Cisco w 2010 roku 50 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z usług sklepów internetowych, podczas gdy w 2008 roku tylko 8 proc. badanych deklarowało zainteresowanie taką formą zakupów (badanie zostało przeprowadzone na próbie 700 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw). Rozszerza się również zakres e-usług, z których użytkownicy chętnie korzystają ze względu na wygodę i oszczędność czasu oraz niższe koszty.

Najbardziej innowacyjne e-usługi

E-usługa jest usługą, która jest świadczona w sposób zautomatyzowany przez technologię informacyjną, jest oferowana za pośrednictwem Internetu, jest spersonalizowana i indywidualnie dopasowana do odbiorcy oraz świadczona zdalnie. Fenomen Internetu polega na tym, że praktycznie każdy może zacząć oferować e-usługę, ponieważ nie wymaga ona dużych nakładów finansowych.

Do e-usług zaliczamy między innymi: rozmowy za darmo, e-administrację, e-commerce, naukę przez Internet itd. E-usługi nie tylko ułatwiają życie i umożliwiają zaspokojenie nagłej potrzeby bez konieczności wychodzenia z domu, są szczególnie ważne dla biznesu, gdyż dają duże możliwości rozwoju. Dzięki nim pojawiają się nowe branże, nowe e-biznesy, które wykorzystują w swej działalności wirtualny rynek.
Z innowacyjną e-usługą mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy zostanie ona nabyta przez rynek. Dla przykładu usługa w postaci „analiz biznesowych online” będzie innowacją dopiero wtedy, gdy rynek ją kupi. W 2009 roku Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za najbardziej innowacyjne e-usługi uznała: usługę monitorowania i kompleksowej optymalizacji zużycia mediów, e-usługę opartą na automatycznym systemie komunikacji zbiorowej oraz platformę rekrutacyjną nowej generacji. W 2010 roku większość projektów, które otrzymały dofinansowanie unijne należało do: portali społecznościowych, serwisów wyszukujących usługi oraz partnerów biznesowych, platform wspierających działalność przedsiębiorców oraz kursów e-learning.

Strategie kreacji wartości dodanej przez e-biznes

W każdym biznesie nie ma ważniejszej wartości od tej oferowanej klientowi. Strategie kreacji wartości dodanej przez biznesy internetowe wyglądają następująco:

1. Strategia efektywności: polega na tym, że dzięki produktowi czy e-usłudze klient działa bardziej efektywnie, zyskuje np. na niższych kosztach transakcji, na szybszym wyborze partnera do kooperacji, jego decyzje biznesowe obarczone są mniejszym ryzykiem itd.

2. Strategia wartości darmowych: polega na tym, że część produktów bądź e-usług oferowanych jest klientowi bezpłatnie, natomiast zysk czerpany jest z prowizji, reklam, produktów powiązanych itd. W tej strategii można wyróżnić również strategię „free + premium”, polegającą na tym, że część e-usługi oferowana jest bezpłatnie, a część odpłatnie.

3. Kompleksowe rozwiązanie dla klientów: Strategia ta polega na oferowaniu klientom wielu produktów lub usług, które mają na celu kompleksowo zaspokoić ich potrzeby.

4. Strategia wartości unikatowych: polega na unikatowej formie dostarczania produktów i e-usług w ramach innowacji. Najczęściej charakteryzuje się znalezieniem niszy rynkowej.

Rynki są coraz bardziej nasycone standaryzowanymi produktami. Dlatego szansę na sukces mają e-biznesy, które inicjują proces „masowej customizacji”. „Masowa customizacja” to udostępnianie masie użytkowników zindywidualizowanej usługi, która jest dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. W efekcie każdy użytkownik staje się członkiem pewnej specyficznej niszy rynkowej. Przykładem startupu, który idealnie wpasował się w niszę, którą jest doradztwo biznesowe online i został doceniony zarówno przez firmy jak i massmedia jest ogólnopolski doradca biznesowy online Serwis boomway.pl. Serwis boomway.pl należy do najbardziej innowacyjnych e-biznesów z wizją i dobrze opracowaną strategią biznesową.

Podsumowanie

E-biznes to nowoczesna forma zaspokajania szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Internetowi przedsiębiorcy walczą o przetrwanie na rynku oferując swoim klientom innowacyjne e-usługi niosące w sobie dużą wartość dodaną dla klienta. Pojawiające się jak „grzyby po deszczu” startupy są reakcją na nowe wymagania konsumentów, poszukiwanie nowych możliwości działania i uzyskania przewagi nad konkurencją. Globalny internetowy rynek jest wart obecnie ok. 500 mld dolarów. E-biznes to przyszłość ze względu na rozległość sieci, czyli brak granic terytorialnych, powszechność dostępu do Internetu, ciągłość dostępu do informacji, możliwość dotarcia do pojedynczych klientów oraz niski czas prowadzenia działalności. Minusem tej formy działalności jest jednak niemożliwość przewidzenia dokładnie skali zwrotu z inwestycji oraz duże ryzyko finansowe, czego przykładem były upadki dużej liczby startupów na przełomie ostatnich lat.

Autor: Agnieszka Gugała

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top