No risk, no fun- czyli jak zarządzać ryzykiem

Na każdym etapie prowadzenia działalności, a szczególnie na początku trzeba zastanowić się co mogłoby pójść nie tak. Nie chodzi tu o dogłębny pesymizm, ale zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń.

Ryzyko w działalności gospodarczej ma 2 wymiary:

 • prawdopodobieństwo zaistnienia
 • i stopień szkód, które może wyrządzić.

W oparciu o to stwierdzenie ryzyko można podzielić na 4 grupy:

1. Małe prawdopodobieństwo i łagodne konsekwencje (A)

2. Wysokie prawdopodobieństwo i łagodne konsekwencje (B)

3. Małe prawdopodobieństwo i poważne konsekwencje (C)

4. Wysokie prawdopodobieństwo i poważne konsekwencje (D)

Grupa A 
Zdarzenia o takim charakterze mogą zostać bezpiecznie zignorowane. Można je porównać do złapania gumy w samochodzie. Częstotliwość nie jest wysoka, a rezultaty łatwe do usunięcia.

Grupa B
Zdarzenia, którym możemy zapobiec poprzez proste zmiany.
Przykładem takiego zdarzenia może być nagłą choroba ważnego pracownika przed końcową fazą projektu, albo rozlanie kawy na komputer i zniszczenie danych. W obu wypadkach rozwiązaniem jest zmiana organizacji pracy: poleganie tylko na większej ilości osób i regularne robienie back-up na twardym dysku.

Grupa C
Zdarzenia, na wypadek których można się ubezpieczyć.
Ubezpieczenia mogą objąć: nieruchomości, klęski żywiołowe, odpowiedzialność cywilno-prawną, polisy na życie członków zarządu. Niektórzy ubezpieczyciele podejmują się tworzenia niezwykłych umów dla specjalistycznych biznesów. 

Grupa D
Zdarzenia do natychmiastowego rozpoznania, monitorowania i wykluczenia. Ryzyka z tej grupy to tzw. zabójcy biznesu. Czynniki te mogą pogrążyć zarówno raczkującą firmę jak i międzynarodową korporację.

Można podzielić je na kilka istotnych podgrup:

 • Rynek
 • Konkurencja
 • Technologia i procesy
 • Finanse
 • Ludzie
 • Prawo
 • System (ryzyko dotyczy całej branży a nie konkretnej firmy)

Przy pokonaniu zabójców biznesu ważne jest szczęście i dokładny plan działania.

Należy zacząć od stworzenia tabeli, która ułatwi nam proces monitoringu.

Poszczególne kolumny powinny zawierać:

 • Czynnik ryzyka
 • Typ ryzyka
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Konsekwencje
 • Sposób walki
 • Koszty przeciwdziałania
 • Status- kolumna wypełniona po podjęciu decyzji, jaką taktykę walki wybierzemy

Jeżeli istnieje taka możliwość plan działania powinien zostać zaakceptowany i wprowadzony w życie przez wszystkich pracowników.

Plan ten nie ma na celu stworzenie dramatycznego scenariusza. Ułożenie planu pozwala na lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń i zachowanie zdrowego rozsądku. Ma on też nam ułatwić szybką reakcję na niespodziewane wydarzenia.

Przedsiębiorcy to z natury ludzie, którzy nie boją się ryzyka. Strach przed wyzwaniami nigdy nie powinien sparaliżować działań firmy. Efektywne zarządzanie ryzykiem podnosi wartość przedsiębiorstwa i zwiększa jego przewagę nad konkurencją.

prezjdznaswoje.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top