Vademecum franczyzobiorcy

Kolebką tego zjawiska była Ameryka Północna, a pierwszą firmą, o której wiemy, że dystrybuowała swoje produkty poprzez system franczyzowy, była firma Singer.

Kontrakty franczyzowe w najwęższym zakresie oznaczają używanie wspólnej nazwy, wystroju i projektu wnętrz, w których franczyzobiorcy prowadzą swoją działalność.

W trochę szerszym sensie kontrakty te oznaczają wspólne know-how, czy nieustanne wsparcie techniczne, które franczyzodawca udziela swojemu partnerowi. Podsumowując można stwierdzić, że franczyzobiorca wykorzystuje doświadczenie, wiedzę i metody działania wypracowane przez franczyzodawcę, który inwestuje w rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Systemy franczyzowe są obecne na rynku od ponad pięćdziesięciu lat, nic więc dziwnego, że w ciągu długiego okresu wykształciło się wiele typów tej działalności. 

Pierwszy z nich to franczyza detaliczna. Polega on na prowadzeniu przez franczyzobiorcę punktu sprzedaży dla klientów detalicznych. Typ ten jest blisko spokrewniony z franczyzą dystrybucyjną. W tym przypadku właściciel punktu sprzedaje tylko i wyłącznie towary wyprodukowane przez franczyzodawcę, a sklep działa pod marką licencjodawcy.
Ciekawą formą franchisingu jest franczyza prowadzona indywidualnie. Dotyczy ona wykonywania usług serwisowych, instalacyjnych i naprawczych. 

Istnieje również franczyza „białych kołnierzyków”, która oznacza prowadzenie usług consultingowych i doradczych na przykład w zakresie księgowości i finansów. W przeciwieństwie do poprzedniego, typ ten wymaga od franczyzobiorcy posiadania własnego biura.

Na rynku spotkać też można franczyzę sprzedaży bezpośredniej, która polega na bezpośredniej sprzedaży lub dystrybucji w terenie.

W przypadku kosztownych sieci hotelowych, czy wysokiej klasy restauracji, mamy do czynienia z franczyzą inwestycyjną. Franczyzobiorca w celu podjęcia współpracy z interesującym go przedsiębiorstwem jest zmuszony zainwestować znaczną sumę pieniędzy w przedsięwzięcie.

Na rynku globalnym coraz częściej występuje tak zwana „master franchise”, która zakłada rozwój systemu na większym terenie, na przykład w Europie Środkowo-wschodniej. Jest ona podobna do przedstawicielstwa regionalnego, ale w typie master, franczyzobiorca przejmuje na siebie większą ilość obowiązków. Rodzaj ten jest bardzo ciekawym zjawiskiem.

Ostatnim istniejącym typem jest franczyza zarządcza. W ramach takiej działalności licencjobiorca wykorzystuje własne doświadczenie w działalności biznesowej, a dochody czerpane są częściej ze sprzedaży B2B, niż z transakcji detalicznych.

Franchising jest coraz częściej wybieraną strategią rozwoju na świecie.

Badania wykazały, że po pierwszym roku prowadzonej działalności, na rynku utrzymuje się 60% podmiotów. Jednak w przypadku współpracy franczyzowej jest to już 97%. Po dekadzie na rynku działa już tylko 18% samodzielnych przedsiębiorców i aż o 60% więcej franczyzobiorców.

Tylko u naszych zachodnich sąsiadów obroty kontraktów franczyzowych wyniosły 37,5 miliardów euro, a ilość franczyzodawców w ciągu 12 lat wzrosła o siedemdziesiąt procent.

System franczyzowy cieszy się też dużym uznaniem w swojej kolebce- w USA, a od kilku lat z powodzeniem rozwija się też na rynkach azjatyckich.

Przejdznaswoje.pl

Foto: singerco.com

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top