Ostatnie tygodnie realizacji projektu HelpInvest!

 

W ramach dotychczasowego
wsparcia udało nam się skojarzyć dwóch pomysłodawców z
inwestorem. Kilku z Beneficjentów Ostatecznych rozwinęło swoje
projekty przy wsparciu naszych doradców. Możemy więc pochwalić
się efektywnością działań projektowych, w szczególności usługi
doradczej, do której bardzo zachęcamy.

 

Projekt HelpInvest jest
autorskim programem, którego celem jest wspieranie
przedsiębiorczości innowacyjnej na terenie całego kraju. Efektem
działań w projekcie jest przede wszystkim zwiększenie inwestycji w
firmy MSP przez Aniołów Biznesu, Sieci Aniołów Biznesu, Fundusze
Seed i Venture Capital oraz Private Equity. Projekt jest odpowiedzią
na stosunkowo niski poziom inwestycji w przedsiębiorstwa oraz
wysokie bariery w dostępie do kapitału.

 

Stworzony model ma ułatwić
kontakt Przedsiębiorców z Inwestorami przy pomocy najprężniejszych
Instytucji Otocznia Biznesu.

 

Projekt HelpInvest
realizowany jest
w ramach działania 3.3.1 Tworzenie
systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3
Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013

 

Więcej informacji:

 

helpinvest.pl

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top