3 Źródła finansowania dla początkującego przedsiębiorcy

Banki bardzo niechętnie oferują kredyty
nowopowstałym firmom, dotacje unijne wiążą się z szeregiem formalności
i długim czasem oczekiwania na decyzję, natomiast dotacje z Urzędu
Pracy nie są zbyt wysokie. Poniżej przedstawię warte rozważenia źródła
finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Jednym
ze źródeł są fundusze pożyczkowe współpracujące z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości. Udzielają one pożyczek dla mikro lub małych
przedsiębiorców, które nie mogą przedstawić wymaganych zabezpieczeń lub
nie posiadają historii kredytowej.

Oprocentowanie
określa się na podstawie wysokości stopy bazowej, ustalanej przez
Komisję Europejską, do której dodaje się marżę (określaną na podstawie
poziomu przedstawionych zabezpieczeń). Od 1 stycznia 2009 r. stopa ta
wynosi 6,78%. Do kosztów pożyczki należy także dodać pobieraną przez
fundusz prowizję, która nie powinna przekroczyć 3% kwoty. Maksymalnie
możemy wnioskować o 120 000 złotych. Okres spłaty pożyczki nie może być
dłuższy niż 5 lat. W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy, które
współpracują z PARP, ale każdy oferuje nieco inne warunki udzielania
pożyczek. Z aktualną listą funduszy pożyczkowych można zapoznać się na
stronie PARP.

Do
osób bezrobotnych do 25 roku życia i osób bezrobotnych legitymujących
się wyższym wykształceniem do 27 roku życia skierowany jest program
„Pierwszy Biznes” prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W
ramach tego programu możliwe jest otrzymanie pożyczki w kwocie
nieprzekraczającej 40 tysięcy złotych. Maksymalny okres spłaty to 3
lata, możliwa jest także karencja spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie
pożyczki jest bardzo atrakcyjne – wynosi zaledwie 0,75 stopy redyskonta
weksli przyjmowanych przez NBP, przy czym od 27 listopada 2008 r.
wynosi ona 6%. Pobierana jest również prowizja w wysokości 1% kwoty.
Możliwe jest również umorzenie części kwoty pożyczki – w przypadku, gdy
zatrudnimy osobę bezrobotną na pełny etat na okres nie krótszy niż 12
miesięcy będzie to 30%, a przy dwóch lub więcej osobach 35%. Lista
oddziałów i filii BGK obsługujących program „Pierwszy Biznes” znajduje
się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.


Trzecim
funduszem, z którego może skorzystać początkujący przedsiębiorca jest
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby otrzymać pomoc należy
skontaktować się z najbliższą organizacją, która współpracuje z
funduszem. Warto o nią zapytać w odpowiednim dla swojego miejsca
Punkcie Konsultacyjnym lub Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.

FRP
oferuje swoje usługi osobom, które należą do jednej z kategorii:
bezrobotni, zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, ci, którzy
otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie
działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacili tę
pożyczkę bez opóźnień, ci, którzy uzyskali pożyczkę z FRP i spłacili
lub spłacają ją bez opóźnień, absolwenci, podmioty gospodarcze, które
zatrudniają do 10 osób bezrobotnych skierowanych przez PUP. FRP oferuje
pożyczkę w wysokości do 20 tysięcy dolarów amerykańskich wg średniego
kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki. Pożyczki są udzielane
maksymalnie na okres 36 miesięcy z 3-miesięcznym okresem karencji w
spłacie. W zależności od okresu spłaty oprocentowanie waha się w
granicach 6–8%. Do absolwentów kierowana jest jeszcze bardziej
korzystna oferta – dla nich oprocentowanie będzie wynosić od 3% do 5%.
Należy mieć przynajmniej 20% wkładu własnego. Pobierana jest także
prowizja w wysokości do 3% kwoty pożyczki.

Marcin Samsel
Autor prowadzi stronę www.pieniadze-na-start.pl,
na której znajdują się informacje o możliwościach finansowania dla osób
rozpoczynających lub krótko prowadzących działalność gospodarczą.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top