Jak sprzedać nową firmę z zyskiem

Najlepiej jest znaleźć potencjalnego inwestora, który zasugeruje cenę wyjściową i zacząć negocjacje od tej sumy. Żeby zrozumieć, jak potencjalny inwestor doszedł do tej wartości wcale nie trzeba znać Excel-a, lub modeli przepływów pieniężnych. W zamian za to należy rozumieć następujące podstawowe zasady.

Oszacowana wartość firmy nosi nazwę wartościowania przed pieniężnego. Wartość po pieniężna mówi natomiast, ile przedsiębiorstwo jest warte po zainwestowaniu w nie.

Na przykład: firma ma wartość przed pieniężną 3 miliony dolarów, po dokonaniu inwestycji w wysokości 1 miliona, wartość po pieniężna tej samej firmy wynosi 4 miliony dolarów, a nowy inwestor posiada 25% firmy ( 1 milion zainwestowany, podzielony przez 4 miliony wartości po pieniężnej) .

Należy pamiętać, że wartość przed pieniężna jest tematem wielu dyskusji. Inwestorzy najczęściej chcą wyciągnąć z inwestycji 10 krotność wkładu, po to żeby zrekompensować sobie ryzyko, które ponoszą inwestując w nową i niestabilną firmę. Ich udział w przedsiębiorstwie będzie wynosił nawet 20-50%.

Żeby zatrzymał się na 20%: 

– Rynek musi być duży ( większy niż 1 miliard dolarów, , 
– Produkt musi pokonać konkurencję, pod względem jakości jak i kosztów, 
– Przedsiębiorstwo musi wymagać małych nakładów dodatkowego kapitału, żeby być zyskowne, 
– Na rynku są obecni klienci typu beta i inne pozytywne znaki zainteresowania ze strony klientów, 
– Własności niematerialne i prawne chronione są patentami i prawem autorskim 
– Posiadanie zespołu zarządców, którzy są w stanie kierować przedsiębiorstwem nie tylko w fazie początkowej

Korzystne jest kiedy przedsiębiorstwo działa w modnej branży. Inwestorzy łatwo wpadają wtedy w euforię i szastają pieniędzmi, co prowadzi do wzrostu wartości. Duży wpływ ma też szerokie otoczenie ekonomiczne, np. spowolnienie gospodarcze.

Należy umówić się na spotkania z dużą ilością inwestorów w przeciągu kilku tygodni. Stworzy to wrażenie konieczności podjęcia szybkiej decyzji ze strony inwestora i da przewagę w negocjacjach.

Niestety najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że we wstępnej fazie rozwoju firma wcale nie będzie atrakcyjna dla inwestorów.

przejdznaswoje.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top