Termin ‘Lifestile’

W naukach socjologicznych Lifestyle określa sposób, w jaki dana osoba żyje. Jest charakterystycznym dla jednostki zbiorem zachowań i gustów, które są sensowne w danym miejscu i czasie. Zachowania te zawierają więzi społeczne, konsumpcje, sposób spędzania czasu wolnego i strój. Są mieszaniną zwyczajów i logicznych  praktyk. Lifestyle oddaje często ludzkie wartości, podejście do wielu rzeczy i światopogląd.

Pewne elementu stylu życia nie są dobrowolne. Czasem są one narzucone przez uwarunkowania zewnętrzne, które ograniczają możliwość podjęcia swobodnego wyboru.

W nowoczesnym społeczeństwie granica między osobowością a codziennymi zachowaniami stała się nieostra. Lifestyle zielonych opiera się na przykład na mniejszej konsumpcji zasobów i produkowaniu mniejszej ilości śmieci.  Wielu badaczy uważa, że ludzie postrzegani są dziś poprzez pryzmat konsumpcji, która jest sercem sposobu bycia. Lifestyle można więc zmienić poprzez inny dobór produktów lub usług.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top