Czynny żal czyli jak uniknąć mandatu ze skarbówki.

W tym wypadku pojęcie czynnego żalu zastosujemy w związku z corocznym rozliczaniem PITów (np. PIT 37). Jak wiadomo, zgodnie z ordynacją podatkową termin składania naszych rocznych rozliczeń upływa 30 kwietnia. Dla spóźnialskich przewidziane są nagrody w postaci kary pieniężnej, w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Kary można uniknąć, poprzez złożenie tzw. czynnego żalu czyli najprościej mówiąc powiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Odstąpienie od kary stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Jak napisać pismo czynnego żalu?

Pobierz plik  z prawej strony  z sekcji przydatne dokumenty.

Zespół przejdzNaswoje.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top