Fundusze dostaną tylko najszybsi

Ponieważ rozdzielanie datków idzie bardzo sprawnie i wykorzystano już dużą część pieniędzy z okresu na lata 2007-2013 istnieje ryzyko, że środki na konkursy wyczerpią się już w przyszłym roku.

Przyczyną takiego stanu rzeczy było zwiększanie budżetów poszczególnych projektów w ubiegłych latach.

Ministerstwo nie wyklucza przesuwania środków do najważniejszych zadań na przykład do programów:

  • Innowacyjna Gospodarka czy
  • Kapitał ludzki.

Z bilansów wynika, że w pierwszej połowie roku 2009 ministerstwo przyznało dotacje w wysokości 5 mld PLN, co stanowi 11% środków na lata 2007-2013.

Przejdznaswoje.pl

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top