40 tysięcy PLN na własny biznes

Na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać aż 40 tysięcy złotych. Dotacja ta jest bezzwrotna jeżeli podmiot przetrwa na rynku dłużej niż rok.

Na dofinansowanie szansę ma każdy, ale niektóre grupy traktowane są priorytetowo:

  • kobiety,
  • osoby do 25. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby po 50. roku życia, oraz
  • osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Selekcji zgłoszeń dokonują operatorzy. Ich szczegółową listę można znaleźć na stronach lokalnych urzędów pracy. W procesie rekrutacyjnym należy wypełnić formularz oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną. 

Wytypowani przyszli przedsiębiorcy przechodzą następnie szkolenie administracyjno- prawne. Wyspecjalizowani urzędnicy świadczą też indywidualne usługi doradcze. Uczestnicy muszą następnie złożyć wniosek na dofinansowanie. Autorzy zaakceptowanych propozycji, podpisują umowę na dotację.

Dotację można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych m.in.:

  • na środki transportu,
  • składniki majątku trwałego,
  •  koszty prac remontowych i budowlanych

oraz na środki obrotowe.

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania półrocznej pomocy pomostowej. Kwota do tysiąca złotych wypłacana jest co miesiąc. Należy przeznaczyć ją tylko i wyłącznie na pokrycie opłat bieżących.

PrzejdzNaSwoje.pl

Zobacz też:

Pozyskaj dotacje z UE

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top