Zakładamy firmę – płatnik VAT czy nie?

Podatek dochodowy to nie jedyna należność, którą jesteśmy zobowiązani wnosić na rzecz skarbu państwa. Każdy obywatel, który dokonuje zakupu jakiegokolwiek towaru bądź usługi, automatycznie płaci także wliczony w ich cenę VAT. Podatnikami VAT są również przedsiębiorcy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia lub utracili do niego prawo. Utarta takiego zwolnienia następuje automatycznie po przekroczeniu przychodu w wysokości 10 tys. euro. Szansy na zwolnienie nie mają osoby, których działalność obejmuje handel wyrobami alkoholowymi, paliwami lub kamieniami szlachetnymi. Oni podlegają podatkowi VAT w sposób obligatoryjny. Każdy przedsiębiorca może już na samym początku zadeklarować, że chce być płatnikiem VAT. Po wypełnieniu formularza VAT-R i dokonaniu opłaty w wysokości 170 zł z pierwszym dniem miesiąca po złożeniu dokumentu stanie się VAT-owcem .

Stawki podatku VAT

W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. Objętych nią jest większość nabywanych towarów i usług, w tym również materiały budowlane, które jeszcze niedawno opodatkowane były stawką 7%. Taksę w tej wysokości płacimy za to nadal za artykuły spożywcze, prasę, usługi remontowo-budowlane świadczone na rzecz budownictwa mieszkaniowego oraz produkty medyczne. Z kolei 3-procentowy VAT płacimy za mięso, nabiał i artykuły rolne. Jest jeszcze stawka zerowa, którą objęty jest eksport, a także dostawa towarów oraz nabycie towarów i usług na obszarze całej Unii Europejskiej. Z VAT-u całkiem zwolnione są usługi: służby zdrowia, pośrednictwa finansowego, naukowo-badawcze i administracji publicznej. 

VAT należny – VAT naliczony = VAT do zapłacenia

Każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT, musi go regularnie odprowadzać do urzędu skarbowego. Kwota, którą musi oddać fiskusowi, jest różnicą między VAT-em należnym (dotyczącym naszej sprzedaży usług czy produktów) a VAT-em naliczonym (związanym z zakupem towaru lub usługi, naliczanym przez tego, od kogo dokonaliśmy tego zakupu). Aby dokonać wyliczenia podatku od towarów i usług oraz odprowadzić wyliczoną kwotę do urzędu skarbowego należy wypełnić deklarację VAT-7 lub VAT-7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego). Oprócz danych identyfikacyjnych podatnika, na stronie pierwszej wykazujemy kwoty netto sprzedaży według stawek oraz odpowiednie dla nich kwoty podatku. 

Wady i zalety możliwości wystawiania faktur

Dokumentacja sprzedaży towarów i usług prowadzona jest przy pomocy faktur VAT. Mogą one być wystawiane jedynie przez podatnika VAT, a znaleźć na nich się powinny m.in. dane sprzedawcy oraz nabywcy oraz data i miejsce wystawienia oraz sprzedaży i dostawy (jeśli jest inna od daty wystawienia). Firmy, które są płatnikami VAT, zazwyczaj niechętnie przyjmują faktury od firm z niego zwolnionych. Nie mogą one bowiem odliczyć sobie tego podatku.

Dlatego przedsiębiorstwa, które nie są VAT-owcami, muszą kusić ceną na tyle atrakcyjną, żeby zysk podatkowy był mniejszy. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że jeśli firma chce kupić komputer za około 2440 zł, to oferta sprzedawcy niepłacącego VAT-u będzie interesująca tylko wtedy, gdy będzie mogła za niego zapłacić 2 tys. zł. Możliwość wystawiania faktur VAT nie jest opłacalna, gdy wśród kontrahentów przeważają klienci indywidualni. Ich bowiem nie interesuje to, że musimy płacić VAT. Ponieważ oni go nie odliczają więc wybiorą tego sprzedawcę, który będzie o te 22% tańszy.

Rafał Skórski

Z VAT-u całkiem zwolnione są usługi:

– służby zdrowia
– pośrednictwa finansowego
– naukowo-badawcze
– administracji publicznej

Polska ma niezwykle wysoką stawkę podstawową VAT. Jest ona wyższa niż we wszystkich nowych krajach UE, a także wyższa niż w większości krajów starej Unii.

Podstawowe stawki VAT w państwach UE w 2008 r. w %:

Estonia 18
Litwa 18
Łotwa 18
Czechy 19
Rumunia 19
Słowacja 19
Bułgaria 20
Węgry 0
Polska 22
Cypr 15
Luksemburg 15
Hiszpania 16
Wlk. Brytania 17,5
Malta 18
Grecja 19
Holandia 19
Niemcy 19
Francja 19,6
Austria 20
Włochy 20
Słowenia 20
Belgia 21
Irlandia 21
Portugalia 21
Dania 25

Źródło: PwC Worldwide Tax Summaries Online oraz CEE-CIS Tax Notes No. 8/1

22% wynosi w Polsce podstawowa stawka podatku VAT

Artykuł dodany z programu partnerskiego Łowca

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top